Jak tvořivě přemýšlet o umění nových médií: audiovizuální esej

Studenti předmětu Kánon umění nových médií: The best of new media art / TIM stánek

Prezentace audiovizuálních esejů studentů předmětu Kánon umění nových médií: The best of new media art, který je vyučován na oboru Teorie interaktivních médií na FF MU. Eseje tvořivě reflektují konkrétní směry novomediálního umění, jednotlivá umělecká díla nebo obecnější rysy umění nových médií. Studenti prostřednictvím audiovizuálních esejů demonstrují své vlastní chápání novomediálního umění — zasazují jej do kontextu svých vlastních názorů či zkušeností a uvažují o něm ve světle současných sociálních, politických či ekologických problémů

cs_CZ