METAMORPHOSIS

Gabriel Bardon

Objekt je uměleckým abstraktním ztvárněním vnitřní proměny jedince, který se stává jedinečným příkladem pro celé lidstvo.

Je PROTOTYPEM nové vyspělé bytosti, která je pravou a opravdu udržitelnou analogií pokroku.
Neboť vývoj společnosti není udáván jen pokrokem vědeckým, technickým a technologickým, tak jak to většina lidí nyní vnímá, ale také progresí mentálních, duševních a duchovních schopností a hodnot, které jsou stejně cenné a důležité.

A možná ten opravdový vývoj lidstva přijde až tehdy, kdy začneme zdroje pro pokrok hledat sami v sobě. Taková změna cesty neznamená ztrátu toho, jak si představujeme moderní komfortní život, naopak náš každodenní život se bude odehrávat daleko za hranicemi toho, co je pro nás dnes běžně představitelné. Tento vývoj lidských schopností, oproti technickému rozvoji, je dlouhodobě udržitelný i ve smyslu enviromentálním a co více dokonce v souladu s přírodou a se zemí jako bytostí vůbec.

K čemu budou lidem telefony, když budou mezi sebou umět komunikovat telepaticky? K čemu budou složité lékařské přístroje, když se budeme uzdravovat silou vlastních myšlenek?

Ať je toto výtvarné dílo pobídnutím k takovýmto úvahám, že lze vnímat pokrok společnosti i jinak. Přemýšlejme o širších souvislostech, co nám stávající vývoj dává, ale také co bere. Není už čas na změnu?

www.gabrielbardon.cz/

cs_CZ