Mia

Visualove

Na malířských plátnech multimediální výstavy ožijí dechberoucí kresby, které se zaměřují na současné společenské výzvy světa. Ilustrace o dopadech lidské činnosti na přírodu a život kolem nás tak doslova vtáhnou do děje každého. Celkový dojem dotváří ruchy, autorská hudba a nasvícení prostor Černínského paláce. Naše planeta i život na ní se proměňují – a to rychleji než kdy předtím. Devítiletá Mia má proto spoustu otázek: Proč někde lidé trpí hlady, zatímco jinde se jídlo vyhazuje? Kvůli čemu se válčí? Jak ovlivňujeme přírodu a zvířata? S babičkou a rodiči se proto snaží zjistit, jak by mohli planetě pomoct. I když to není jednoduché povídání, nakonec dojdou k nadějnému závěru: na Zemi můžeme žít i tak, abychom její krásy zachovali i pro další generace.

Návrh výstavy a koncepce: Jan Machát, Michal Okleštěk
Ilustrace: Renáta Fučíková
Animace a video: Petr Šťastný
Hudba a audio: Lukáš Puška
Realizace: Jan Machát, Michal Okleštěk, Veronika Šmírová, Tereza Machátová
Místo: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Černínský palác, Praha
Datum: 09/2021
Foto: VISUALOVE

cs_CZ