Mutual Resistance

Michal Mitro

Mutual Resistance čerpá inspiraci z elektrotechniky a převádí ji do sociopolitického kontextu. Když jsou rezistory zapojeny sériově – tedy jejich vodiče jsou přímo propojeny – odpor, který vytvářejí, je součtem jejich hodnot. Pokud jsou zapojeny paralelně – jsou v odporu vůči jednomu společnému prvku, ale nejsou přímo spojeny – je jejich celkový odpor výrazně nižší. Považuji za fascinující, jak je tato analogie přiléhavá při porovnání se skupinou lidí, kteří oponují vyšší politické síle …

www.michalmitro.com/

cs_CZ