SOIL CHOIR v.0.2

Jiří Suchánek

/poly/interaktivní zvuková instalace

Materiály: hlína, ocel, plexisklo, led, kapacitní senzory, reproduktory Bela, Supercollider,

Princip: Tři senzory měří vlhkost různých hloubkách v metrových sloupcích hlíny. Získaná data řídí rychlost pulzace a další parametry digitálně generovaného zvuku, který zní z každého objektu. Vzniká vícehlasý v prostoru strukturovaný polyrytmus, který se mění v závislosti na změnách vlhkosti půdy.

Sonifikace přírodních půdních procesů testuje hranice naší pozornosti, trpělivosti a chuti ještě vnímat ultra-pomalé reakce a zkoumá mechanismy naší adaptace. Hudební čas instalace se odehrává měřítku, které není člověku pro vnímání sónických změn příliš blízké.
Instalace záměrně používá plastu a elektroniky ke komunikaci v zásadě jinak ekologického tématu jako reflexi současného stavu informování většinou skrze environmentálně problematické technologie, které dennodenně používáme (vysoká energetická spotřeba internetu a datových služeb, těžké kovy v mobilech, nástup AI…). Paradoxní situace a otázka možností, východisek a ambivalence řešení zůstává tímto gestem pouze naznačena ale nezodpovězena jako memento současné komplikované situace bio-techno-socio-komplexu.

www.jiri-suchanek.net/en/project/soil-choir

cs_CZ