Synergie

Zdeněk Zátopek

Naše řešení se soustředí na pobřeží pouští a jejich nejbližší okolí. Klíčem k nastolení podmínek pro pěstování rostlin je odblokování limitujících faktorů prostředí. Sladká voda je získána odsolením mořské vody. Písčitý substrát je kultivován na úrodnou půdu a pro nastolení lepších mikroklimatických podmínek je využit fóliovník, který snižuje výpar a tím nároky na závlahu rostlin.

Zisk sladké vody zajišťují energie větru a Slunce. Pomocí větrného čerpadla se mořská voda přivádí do vodojemu, ze kterého na principu spojených nádob přetéká do solárního destilátoru. Ten pracuje na principu vodního cyklu, kdy se dodáním energie voda vypaří a odebráním tepla naopak zkondenzuje jako sladká. Zařízení obsahuje plochu určenou k odrazu sluneční energie, ohnisko, ve kterém se absorbuje a zahřívá voda. Ta ohniskem protéká a přichází do výparné nádrže, kde se vypařuje. Nad ní je umístěn protiproudý výměník, kterým je do destilátoru přiváděna voda z vodojemu. Ta přejímá energii páry, díky čemuž pára kondenzuje, ale zároveň nedochází ke ztrátě tepelné energie, na které závisí celkové množství páry a posléze sladké vody.

Získanou vodou je zavlažován bambus pěstovaný ve fóliovnících a rovněž makroskopické vodní řasy rostoucí v bazéncích. Oba druhy rostlin jsou charakteristické vysokou tvorbou biomasy. Ta bude transformována pomocí pyrolýzy na biouhel v případě bambusu a na kompost v případě vodních řas (resp. chaluh). Smísením těchto organických materiálů s pískem vznikne zemina se schopností zadržet vláhu a živiny. Pěstovaný bambus dále poslouží jako konstrukční materiál dalších větrných čerpadel, vodojemů, solárních destilátorů, fóliovníků a taktéž je využit jako potrubí, díky tomu, že jsou jeho stonky duté.

Fóliovník vytváří prostředí ideální pro pěstování rostlin. Snižuje nároky na závlahu přibližně pětkrát. Z 5 – 10 l/m2/den na 1 – 2 l/m2/den. Může být z materiálu o specifické spektrální propustnosti, takže propustí vlnové délky, potřebné pro růst rostlin, ale né některé další, které by způsobily přehřátí vnitřního prostředí. Přítomný může být i průtok mořské vody čerpané z větší hloubky, ve které je chladná, jež přebírá teplo a nastavuje tím mikroklima. “

cs_CZ
en_GB cs_CZ