3D tisk – digitální portét

FaVU VUT, na3Deci

Přijďte si pro svůj portrét ve 3D portrét http://3dstudio.ffa.vutbr.cz/, http://www.na3deci.cz/
Jiří Pec z ateliéru figurativního a digitálního sochařství, vedoucí prof. akad. soch. Michal Gabriel, FaVU VUT v Brně ve spolupráci s kavárnou na3Deci

cs_CZ