Amid Space(s)

Erika Capová, Karolína Sedláková / TIM stánek

Experimentálny projekt [amidspaces.cz] prezentuje diela monitorujúci vzťah medzi umením, technológiami a každodennou realitou. Projekt skúma možnosti zdieľania umenia v podobe dát vo virtuálnom prostredí a prostredníctvom webovej výstavy prenáša koncept kurátorstva do virtuálneho kontextu, pričom sa nesnaží napodobňovať online výstavy, s akými sme sa mohli za posledný rok stretnúť. Predstava „byť online“ sa v tomto prípade explicitne viaže aj na fyzický priestor, v ktorom sa nachádzame a na materiály, ktoré každodenne a automaticky používame. Pochopením tejto myšlienky by si mal divák uvedomiť svoju existenciu na pomedzí týchto dvoch prostredí.

www.amidspaces.cz

cs_CZ