Bastl Instruments

přednáška / workshop

Základní výzkum překladu různých biologických, chemických a mechanických principů do řeči elektronických hudebních nástrojů a naopak

Elektronické hudební nástroje si mohou vyměňovat různé hudební informace pomocí různých jazyků. Do nejzákladnějšího typu komunikace zvaného řídící napětí používaného hlavně v analogových nástrojích je možné přeložit různé podměty z našeho světa. Také můžeme pomocí motorů konvertovat abstraktní napětí na reálné údery motorů a podobně. Tým Bastl Instruments provedl na tomto poli rozsáhlý základní výzkum, který se nyní přehoupává do aplikované fáze vývoje specializovaných produktů, které umožní komukoliv interagovat s hudbou i se světem novými nečekanými způsoby.

Poté workshop – Hra se světlem

 

cs_CZ