BIOS

Michal Mitro

Svět rostlin je primitivní systém vstupů a výstupů, kde vstupy tvoří obvykle světlo a voda, výstupem je fyzický růst. Svět počítačů je metasystém vstupů a výstupů, kde vstupy jsou jedničky a nuly a výstupy jsou také jedičky a nuly, ale obvykle seřazené o něco sofistikovaněji. BIOS je základní systém vstupů a výstupů. I rostliny můžeme označit jako BIOS. BIOS je software, který spouští počítač. Rostliny spouští počítač? Špatná výroková logika vede buď k omylu, nebo k umění. http://www.michalmitro.com/

cs_CZ