Brno Open Close Ground / Co Brno Za-Tratí?

Janica Šipulova

„DIPLOMA WORK ON THE ACADEMY OF FINE ARTS VIENNA 2013 / DIPLOMOVÁ PRÁCE NA AKADEMII VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VE VÍDNI 2013. (…říká vám něco experimentální urbanismus, nebo alternativní urbanismus? Nebo znáte někoho, kdo se v české kontlině něčím alternativním v přemýšlení o městech zabývá? )

Instalace formou videomappingu projektu BRNO OPEN CLOSE GROUND / CO BRNO ZA-TRATÍ? Projekt „“Brno – Open Close Ground““ je manuál imaginace, který otevírá prostor pro odhalení potenciálů a vzájemných vztahů v obasti od brněnských řek a jejich nábřeží k viaduktu a centru města. Projekt lze vnímat jako strategii urbanistické transformace této oblasti, která z velké části leží v postindustriální nížině. Pro nepřehledné území jsou typická slepá zakoutí, brownfieldy, neprostupné areály, oblast je plná barier, plotů a zchátralých objektů a prekvapeni. Součastný image tohoto území je Close Ground (nepřehledné území) Close (zavřené,neprostupné) Close (blízko centra). Nový pohled na toto území Open Close ground (Odhalení otevření území) je prezentován mapu, která vychází z tradičních výpravných map tzv. narrative maps.

Diplomová práce vznikla pod vedením Bernd Vlay na Academy of fine arts Vienna.

cs_CZ