Červená Královna

Martin Králík

Červená královna je šachová figurka z příběhu Alenky v říši divů, která neustále běží, aby se udržela na místě, protože svět kolem ní je pořád v pohybu. Proto je symbolem evoluční teorie o nekonečné nutnosti inovace a věčném útěku před konkurenty. Závod Červené královny je ztvárněn do podoby miniaturní neoindustriální civilizace v jasně hierarchicky uspořádaném chaosu. Jedná se o interaktivní instalaci sestavenou z řídícího počítače, osmi FDM tiskáren a několika generací vyvíjejících se entit, které si systém sám vytváří. Každá další entita je jedinečným kódem, jenž je výsledkem výpočtu evoluční rekombinace, kterou zpracovává počítač v závislosti na reakcích vnějších pozorovatelů na již vytvořené objekty. Smyslem každé entity je tedy upoutat pozornost. Čím rychleji to zvládne, tím větší má šanci na pokračování jejího kódu v budoucích generacích.

zayd.cz/#RQ

facebook.com/sochadokapsy

cs_CZ