Cirkulace

Zuzana Bartošová

Světelný objekt Cirkulace se snaží poukazovat na problematiku všudypřítomných a stále se opakujících cyklů. Linii procházející prostorem je možné vnímat jako vytyčenou trasu nebo cestu, může ale také připomenout pohyb bez jasného cíle, „motání se“ v kruhu. Cyklus, který je všudypřítomný, je pak individuálním příspěvkem k celku a může být prezentován jako průběh nepravidelné křivky plné dramatických zvratů, vzepětí a pádů. Objekt především reaguje na dnešní zrychlený svět a naše neustále se opakující životní cirkulace, problém neřeší, je spíše konstatováním.

facebook.com/zuzana.bartosova.568

cs_CZ