DUST

Andrej Boleslavský & Mária Júdová

DUST je zážitek v prostředí virtuální reality, který nabízí divákům možnost shlédnout tanec z pohledu prachové částice poletující v prostoru. Je vytvořen se záměrem přeměnit způsob, jak lidé vnímají a zakoušejí současný tanec, ale stejně i tělesnost jako takovou, čas a prostor. Diváci se pomocí VR headsetu (brýlí pro virtuální realitu), mají možnost ocitnout v bezprostřední blízkosti tanečníka a vnímat performance z různých perspektiv. DUST je demonstrací toho, čím se tanec, performance, film a zvuk mohou stát v budoucnosti virtuální reality. DUST umožní člověku nejen stát se součástí tanečního představení, ale také se vznášet jako prachová částice. Silnou inspiraci představovalo vědomí, že téměř všechny prvky na Zemi, včetně těch, které utvářejí naše tělo, vznikly z hvězdného prachu.

Dílo je inspirováno těmito věčnými částicemi, které byly na neuvěřitelně krátký okamžik součástí našich těl, ale stejně i motivem nemyslitelného světa popsaného v knize Eugena Thacker In the Dust of This Planet. DUST za pomoci digitálních technologií mění naše vnímání těla, prostoru a času a míchá skutečné a virtuální světy tak, aby vytvořil nové prostředí. Fyzické a digitální koexistují a interagují v reálném čase. Kombinuje živý přenos s volumetrickým záznamem tance a virtuálním prostředím. Zprostředkovává tak vizuálně, fyzické a emocionální vtažení do děje. Přezkoumává inovativní formy zapojení diváků a způsoby vytváření nových narativní skrze kreativní spojení performance umění a nových médií.

vrdust.org.uk

cs_CZ