East of the Sun, West of the Moon

Markéta Kosinová

Video triptych propojující estetickou vyprázdněnou, formálnost a téma přehlcení z módních či hudebních videí, koreluje se současnými vizuálními trendy prostupující soudobou popkulturní scénou a zároveň s aktuálními trendy v mladém umění. Nekonvenční propojení videa s tradiční a klasickou Norskou pohádkou s výraznými symbolickými prvky navazuje na populární vlnu nynějšího uvažování nastupující generace umělců. Příběhová linie pohádky poukazuje na opakující se rituály a cykly v životě ženy ve vizuální opozici s trendy masového trhu a kapitalistického prostředí.

facebook.com/marketa.kosinova

instagram.com/__maarketa__

cs_CZ