Everything must vanish

Robin Lopvet

Speciálně vyvinutá technika animace mění modifikační softwary tak, aby vytvářely dialektiku konstrukce a relaxace, síly a křehkosti jako extenzi města. Monstrózní, disproporční konstrukce a různé vrstvy nedávné historie se hromadí a zůstávají viditelné, jako vrstvy levné barvy. Dílo se věnuje otázce transmise, mutace a identity a dotýká se současných problémů spojených s tvorbou obrazu.

https://robinlopvet.com/

cs_CZ