EXPLORER

Encor Studio

EXPLORER je pokus o „nekonečné cykly tvoření“. Recyklace a interpretace zdánlivě neměnného prostoru. Prostřednictvím neustálé rekalibrace perspektivy se rozvíjí spletitá hra vzájemných závislostí, vizualizující věčný vztah tělesnosti, reflexe a virtuální reinterpretace. Měření a vyhodnocení prostoru a jeho vlastností pomocí světelných a zvukových vln.

encor.studio/EXPLORER

www.instagram.com/encor_studio

cs_CZ