Fireplace

Sabina Falcmanová

Svým projektem, který vznikl v rámci klauzurního zadání na téma „PARTY“ v rámci ateliéru skla na umprum, jsem chtěla vyjádřit spojení městského a vesnického druhu večírku. Zatímco z vesnice jsem zvyklá na dlouhé večery u ohně, ve městě tento „oheň“ plane v podobě neonových nápisů na vietnamských večerkách a neonové světlo též neodmyslitelně prostupuje vyhlášené městské kluby. Na základě návrhů vznikl světelný objekt využívající netradičního a poněkud divokého ohýbání neonových trubic do prostoru. Neonové trubice jsou navíc podepřeny dřevěnými kůly, jejichž barva vznikla právě ožehem plamene.

instagram.com/sabinafalcmanova/
facebook.com/pg/SaArt.cz/photos/

cs_CZ