Fluctus

Kryštof Brůha

Amorfní podoba vody nám odkrývá jako přírodní zrcadlo své okolí. Můžeme skrze její pohyb pozorovat neviditelné proudění větrů nebo v jejím odraze vnímat transformovanou realitu. Tento element se stává i hlavním tématem v instalaci Fluctus, která pracuje s jeho dynamickou formou. Sleduje možnosti jeho transformace, které předkládá v alternativní formě. Kontinuálně transformovaná voda v instalaci odráží místo svého původu. Modulace její struktury totiž vychází z klimatické situace oblasti, ze které pochází. Divák tak může pozorovat alternativní reprezentaci místa, odkud je voda přenesena.

krystofbruha.cz/artworks/fluctus/

cs_CZ
en_GB cs_CZ