Jsoucno 1.1

Tomáš Sedláček

Dílo vzniklo v rámci plenéru Ateliéru Multimedií FaVU VUT v Brně. Autor zkoumá možnosti percepce světla, transformaci vlnění fotonů na akustický tlak. Objekt ilustruje destrukci/konstrukci celku dle aktuálního stavu. V impulzech světla jsou zakódované fragmenty zvukové tvorby ateliéru multimédií. Společně s Tomášem Seldáčkem se na tvorbě objektu podílel Martin Blaško a na technologickém výzkumu BcA. Pavel Richtr.

http://tomasedlacek.czweb.org/

cs_CZ