Mechové logo VUT

Ing. arch. Ivana Utíkalová, Ing. Lukáš Daněk

Možnosti použití mechu v interiéru i na fasádách jako součást výzkumu FAST VUT.

„Zelené fasády pomáhají dotvářet nejen architektonický výraz objektů, ale vrací do sídel zeleň, která je důležitá nejen z důvodů estetických, ale hlavně pocitových a ekologických.Jaké jsou možnosti ozeleňování plášťů budov? Jaké jsou možnosti ozeleňování plášťů budov?
§ Systémy zelených stěn – pnoucí rostliny x vertikální zahrady (systémy spojené s volnou půdou, systémy nespojené s volnou půdou)
§ Výhody a nevýhody obou systémů
§ Ukázky realizací ve světě a první realizace zelených fasád v České republice
§ Možnosti pro provádění zelených stěn svépomocí – kapsáře, palety, kontejnery, …“

cs_CZ