Metropolia

Jakub Nepraš

Jakub Nepraš pracuje s vědeckými a filozofickými znalostmi, stejně tak jako s vlastními zkušenostmi, pocity a intuicí. Studuje současné vývojové tendence a chování našeho super-organismu ve vztahu k postavení jednotlivce v rámci celku a monitoruje přírodní principy, které tyto vztahy kontrolují a ovlivňují.  Jakub odráží stěžejní změny ve společnosti a technologiích a z nich plynoucí odcizování ve vztahu k lidem i přírodě. Ve své tvorbě se snaží o znovunalezení původního a čistšího způsobu života a současné společnosti a technologiím navrací přírodní podoby.

Metropolia

Město se vznáší autoritativně nad hlavami lidí. Nezvyklý pohled na kolos, ve kterém většina z nás denně funguje.  Ikona současného města v pravidelném rytmu otáčení na sebe balí každým okamžikem nové dění. Rotující  frekvence obsahují  vizuální i symbolické rytmy současných měst. Převážně však z Shanghaie a Prahy. Abstraktní příběh univerzálního města graduje v několika fázích a opět se noří do tmy. Jakoby energetický náboj opustil prostor a znovu se po chvíli vrátil do dalšího hypnotického cyklu.

Reliéfní  projekční povrch tvoří kruhová zástavba z obalů z reálných výrobků původně vyrobených v Číně. Ta občas funguje plasticky samotná pouze jako osvícená fyzická schránka a nebo dává prostor promítanému obrazu.

Cílem je nabádat lidi postavit se k městu jako k celku a naopak využít neztrátově jeho potenciální (duální) energii, která se bohužel projevuje většinou negativně například na psychiku člověka. Cílem je i najít v sobě pozitivní přístup k městu jako nevyhnutelnému mechanismu současné společnosti.

cs_CZ