Re-coding

Martin Kudla

Dielo Re-coding vizuálne nadväzuje na predchádzajúcu tvorbu autora, ktorá osciluje na pomedzí expandovanej maľby, objektu, videa, animácie a hudby. Autorský interaktívneho software, napísaný v spolupráci s Ing. Marošom Kotuľom zosobňuje temporálitu digitálneho sveta ako neomediálne dielo v online mravenisku hlasovej, zvukovej a vizuálnej komunikácie. Vytvára abstraktný svet priamej interakcie diváka s generatívnym obrazom. Je prototypom pre hudobných interpretov a performerov a zároveň techno-imagináciou autora.
cooperation with Ing. Maroš Kotuľa/ musical performance Matúš Kolesár/ 2021

http://martinkudla.com/home/

cs_CZ