Rozpoznávání stylu obrazů pomocí konvolučních neuronových sítí

Daniel Kvak

Přednáška

Nedávný technologický pokrok umožnil digitalizaci stále většího počtu uměleckých děl. Není tedy divu, že automatické klasifikaci, indexování a vyhledávání obrazů výtvarného umění byla v posledních letech věnována zvýšená pozornost. Ve srovnání s klasifikací přírodních objektů je však klasifikace uměleckých děl mnohem náročnější úlohou. Konvoluční neuronové sítě (CNN), jež se skládají z řady vrstev konvolučních maticových operací, jsou ideálním řešení pro analýzu obrazu a identifikaci objektů. CNN využívají obdobný koncept jako grafické filtry užívané v grafických editorech, ale mnohem komplexnějším a výpočetně náročnějším způsobem.

cs_CZ