Rozpoznávání stylu obrazů pomocí neuronových sítí

Daniel Kvak / TIM stánek

Technologický pokrok umožňuje digitalizaci stále většího počtu uměleckých děl. Není tedy divu, že automatické klasifikaci, indexování a vyhledávání obrazů výtvarného umění byla v posledních letech věnována zvýšená pozornost. Ve srovnání s klasifikací přírodních objektů je však klasifikace uměleckých děl značně náročnější úlohou. Konvoluční neuronové sítě, jež se skládají z řady vrstev konvolučních maticových operací, jsou ideálním řešením pro analýzu obrazu a identifikaci objektů. Využívají obdobný koncept jako filtry užívané v grafických editorech, ale komplexnějším a výpočetně náročnějším způsobem.

cs_CZ