Shapes

Martin Hamouz

Dataprojektorem promítané základní 2D tvary se v prostoru zaplněném kouřem mění v 3D objekty, do nichž může návštěvník vstoupit. Světelná instalace je inspirována celoživotním dílem Anthonyho McCalla a jeho světelnými sochami.

cs_CZ