Sochy vytvořené pomocí 3D tisku

Tomáš Medek

Výchozí námět soch – hruška, rajče, paprika, dýně a patizon jsou abstrahovány do složitých tvarů s žebrovou strukturou, která je inspirovaná trojúhelníkovými nebo čtvercovými prostorovými sítěmi počítačových 3D technologií. Objekty jsou přímým 3D výtiskem z počítače, zhotovené z ABS plastu. Naskenovaná data objektů přenese autor do počítače, kde pak pracuje s jejich různými řezy a nebo objekty deformuje, perforuje a konstruuje nové vnitřní struktury, které poté nechá vytisknout v 3D tiskárně.

O autorovi

V posledních desíti letech se Tomáš Medek intenzivně zabývá novými 3D technologiemi – jako je metoda FDM Rapid Prototyping, 3D digitalizace a měření (3D tisk a 3D sken), které mu umožňují vytváření těch nejsložitějších strukturálních objektů, jež jsou bez těchto metod prakticky téměř nerealizovatelné. Pomocí této metody vytváří mimo jiné několikametrové objekty z kompozitního materiálu nebo ABS plastu (Twins,2014, Patizony,2017, Hokaida,2018). Díla vznikají tak, že se nejdřív naskenuje inspirativní objekt, data jsou následně upravená v počítači, kde je objekt deformován, multiplikován a zároveň je na něm přímo konstruována organická síť. Objekty jsou povětšinou tvořeny několika stovkami dílů tištěných 3D tiskárnami, které však musí ještě několikrát projít autorovými rukami (tvorba projektu, řezání, skládání, tištění, čištění, lepení, tmelení, broušení, výztuhy a finální úprava povrchu), celý proces je náročný jak na materiál, tak na čas. Vznik jedné sochy trvá minimálně jeden rok. Každý takto vzniklý objekt má tudíž svůj příběh, který je autorem pečlivě dokumentován.

TWINS, 2014, ABS plast, 120x220x125cm
Pomocí 3D skeneru jsem naskenoval tykev, kterou jsem deformací v 3D programu upravil do
potřebného tvaru. Následovalo modelování organické struktury na povrchu objektu a vytvoření
výsledné kompozice, a pak zvětšení objektu do reálného měřítka a rozřezání na jednotlivé tisknutelné
díly v závislosti na velikost tiskové podložky. Vše bylo přesně popsáno a označeno, protože dílů na
výslednou realizaci bylo 360. Tisk jednotlivých dílů trval jeden rok. Jednotlivé spoje jsou zpevněny
kovovými čepy. Poslední fází byl tzv. postprocessing – broušení, tmelení a stříkání finální barvy.

PATIZONY, 2017, ABS plast, 112x300x124cm
Pomocí 3D skeneru jsem naskenoval patizon, který jsem multiplikoval, propjil a následně v 3D
programu upravil do potřebného tvaru. Vznikla kompozice čtyř patizonů vzájemně propojených
organickou strukturou v jeden celek. Objekt byl realizován v ABS plastu pomocí 3D tiskárny. Vytištěno
bylo přes 1000 ks dílů, které byly v průběhu jednoho roku asamblovány (skládány a lepeny) a poté
tmeleny, broušeny a uvnitř vyztuženy. Barevnost objektu vyšla ze záměru využití různých druhů
zbytkových tiskových strun a byla tak zajímavá, že jsem ji ponechal a tím odstartovala série mých
barevných objektů.

HOKAIDO, 2018, ABS plast, 320x133x130cm
Objekt „HOKAIDO“ je tří metrová vertikální socha tvořená kompozicí sestávající se z desíti kusů
vzájemně propojených plodů organickou sítí, jež byla realizována za pomocí využití 3D technologií
(3D scan, 3D programy, 3D tisk), v materiálu ABS plast. Jedná se o výjimečný projekt především po
stránce technologické – doposud se u nás objekt pomocí 3D tiskárny v takovém měřítku nerealizoval
a v podstatě by bez těchto metod byl prakticky nerealizovatelný. Objekt byl vytvořen ze 737 ks dílů a
jeho tvorba trvala 3 roky.

HRUŠKA, 2018, ABS plast, 84x200x80cm
Vychází z naskenovaného uschlého plodu hrušky. V počítači byla data následně upravena – došlo k
značnému zredukování polygonální sítě. Výsledkem byly prolamované tvary, které ve finální podobě

působí až kubistickým dojmem. Barevnost objektu byla vygenerována programem na texturu
objektu a jednotlivé barvy byly tištěny přímo z barevných strun. Následovalo lepení jednotlivých částí
a postprocessing (broušení a doplňování pomocí 3D pera). Objekt byl vytištěn z 397 dílů a tvořen
zhruba půl roku.

RAJČE HYBRID II, 2019, ABS plast, 85x185x105cm
Inspirací pro tento obejkt bylo rajče, které nám vyrostlo na zahradě. Jednalo se o masitý Brutus, který
byl naskenován a následně upraven v počítači, kde došlo k redukci polygonů. Pak jsem na objekt
namapoval obraz od expresionistického malíře France Marca. Záměrem bylo vyjádřit expresi a
barevnost danou souhrou inspiračních zdrojů. Virtuální objekt byl rozřezán na 750 dílů, které byly
tištěny ve 3D tiskárně pomocí barevných strun. Následovalo skládání a lepení a postprocessing
(broušení, tmelení, výztuha). Celý proces trval něco málo přes půl roku.

tomasmedek.eu/cs/projekty

cs_CZ
en_GB cs_CZ