SoundGenesis

Roman Kekel, Mária Mušková, Vlastimil Slinták, Tamás Vígh

„Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Cesta zvuku tvoří příběh. Naslouchej srdci. Na konci je počátek. Koncept instalace vychází z výkladu biblického příběhu o stvoření světa. Inspirace Genesis vedla ke kompozici zvukových stop a snímání lidského pohybu vytváří symfonii – Stvoření – na jejímž konci se nachází plod civilizace. Koncept instalace vychází z výkladu biblického příběhu o stvoření světa. Inspirace Genesis vedla
ke kompozici zvukových stop a snímání lidského pohybu vytváří symfonii – Stvoření – na jejímž
konci se nachází plod civilizace. Gn 1,1-3
Gn 1,3.5
Gn 1,6-8
Gn 1,9-10
Gn 1,11-12
Gn 1,14-16
Gn 1,20-22
Gn 1,24-25
Gn 1,26-28“ http://tamasvigh.cz/

cs_CZ