Square shift

Martin Kudla

Dílo vychází z klasického média malby v expandované poloze, která je podkladem pro další digitální interpretaci. Výzkum vrstev, které jsou ve fyzickém prostředí nezvratným procesem přemaleb a narací, se v digitálním prostředí mění v různých interpretačních rovinách. Square shift tak žije vlastním životem a stále osciluje mezi klasickým a autonomním způsobem komunikace s divákem.

http://martinkudla.com/home/

cs_CZ