Šťastné okamžiky v generativním umění

Helena Vymazalová, Tomáš Staudek / TIM stánek

Algoritmické umění málokdy vytváří dokončená a neměnná díla. Generativní tvorba bývá založena na postupném či dokonce nikdy nekončícím vývoji. Během generování jsou zkusmo hledána estetická řešení, pro něž neznáme konkrétní postup nebo přesné parametry. Algoritmické obrazy se vyvíjejí na základě interakce s tvůrcem nebo s využitím náhody (a v poslední době čím dál častěji za přispění umělé inteligence). Přednáška s praktickými ukázkami představuje různé typy tvůrčích aplikací pro zvýtvarnění času a nahodilosti v počítačové grafice. Přesvědčíte se, že když se zadaří zachytit náhodu ve správnou chvíli, může vám přinést nevídaný estetický zážitek.

cs_CZ