STŘED ZÁJMU: IT 2019

9.30 – 15.00

 

Sobota 9.30 – 15.00

Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s festivalem Prototyp pořádá Střed zájmu: IT – prostor pro setkávání, vzájemnou inspiraci a rozvoj spolupráce mezi vědními, uměleckými a technickými obory i pro prezentaci projektů, které z této spolupráce vznikly nebo vznikají. Tentokrát se zaměřením i na umělou inteligenci v kulturních a kreativních oborech.

Moderuje: Saša Michailidis

Program

 

9.30 – 10.00 / Registrace, příchod

10.00 – 10.10 / Úvod

10.10 – 10. 30 / Umělá inteligence a kreativita

Daniel Sýkora (katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL)

Umělá inteligence už pronikla do všech oblastí našeho života. Jednou z posledních je i oblast kreativity a umělecké tvorby. Jak počítač vytváří umělecké dílo? Jakým problémům musí čelit, když se pokouší imitovat člověka? Dokážeme generovat umělecká díla těžko rozlišitelná od pláten slavných malířů?

10.30 – 12.00 / Sdílený prostor

Panelová debata zástupců mezioborových projektů z oblastí umění, kultury, vědy a technologie pracujících i s umělou inteligencí. Možnosti a úskalí propojení různých oborů a představení úspěšných projektů. Co chybí pro větší rozvoj mezioborové spolupráce?

Hosté: Petr Adámek (Národní ústav duševního zdraví) , Martin Hejl (Loom on the Moon), Lubor Přikryl (Audifield, VUT, JAMU)

 

12.00 – 12.30 / Přestávka

12.30 – 13.00 / Architektura jako součást technologického systému

Jan Tůma, Jindřich Raftl  (Studio R/FRM)

Rok před oficiálním zahájením výstavy Expo 2020 v Dubaji představí Studio R/FRM návrh českého národního pavilonu Czech Spring. Návrh se odkazuje k systému S.A.W.E.R., který je srdcem a technologickým jádrem pavilonu. Jeho podstatou, projevující se na mnoha úrovních, je transformace. Proměňuje vzduch ve vodu, suchou poušť v kvetoucí zahradu.

13.00 – 13.45 / Evropské projekty pro mezioborovou spolupráci

S+T+ARTS (Science, Technology & the Arts)
Pascal Keiser (S+T+ARTS), Veronika Liebl (Ars Electronica)

Iniciativa Evropské komise zaměřená na podporu spolupráce mezi umělci, vědci a inženýry na vývoji kreativních a udržitelných technologií a inovací. Mezi aktivity STARTS patří financování dlouhodobých stáží umělců v technologických institucích, každoroční udílení cen projektům propojujícím nové technologie a umění, podpora pilotních projektů průmyslových společností zahrnujících umělce do své činnosti.

Kreativní Evropa
Daniela Staníková (Kancelář Kreativní Evropa)

Spolupráce mezi vědními, uměleckými a technickými obory je i jednou z priorit programu Kreativní Evropa. Prezentace podpory projektů propojujících audiovizi, kulturu a digitální technologie a pilotního projektu Digital Innovation Labs. Výhled na další programové období.

 

13.45 – 15.00 / Prezentace projektů – Pecha Kucha

Prezentace inspirativních dokončených a připravovaných projektů mezioborové spolupráce – technologie, VR, hry, umění, AI, AR.


Kreativní Evropa
Program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let
2014–2020. Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.

www.kreativnievropa.cz
twitter.com/kreativnievropa

facebook.com/kreativnievropa

instagram.com/kreativnievropacz

cs_CZ
en_GB cs_CZ