StyLit + FaceStyleGAN

Daniel Sýkora

Jak maluje stroj?

Revoluční algoritmus StyLit dokáže v reálném čase generovat malby na základě ručně kreslených předloh. Jeho výstup je často tak blízký reálnému obrazu, že i autor předlohy sám občas pochybuje, zda výslednou kresbu vytvořil on nebo stroj. Přijďte se podívat, jak by vypadal váš autoportrét v stylu olejomalby nebo bronzové sochy. Nechte stroj přenést svůj výtvarný styl na složitější 3D model.

dcgi.fel.cvut.cz/home/sykorad/stylit.html

dcgi.fel.cvut.cz/home/sykorad/facestyleGAN.html

cs_CZ
en_GB cs_CZ