unstoPEPPAble

Jan Pokorný

Všechno dobré někdy končí. Naštěstí pro nás ale počítačem generované pohádky unstoPEPPAble nejsou dobré, a také nikdy nekončí. Dávají tolik smyslu a zároveň tolik nesmyslu, aby vás mohly vzít na zábavně strastiplnou pouť tísnivým údolím. Neuronová síť na generování textu (nakrmená celým Internetem), sbírka nejmodernějších digitálních hlasů (určených pro pomoc lidem se zrakovým postižením) a několik knihoven pro práci se zvukem a obrazem se společnými silami pokusí zničit vaše dětství.

https://www.generativedesign.cz/projekty/unstopeppable

cs_CZ