Vím co vidíš, když máš zavřené oči

Bastl Instruments

Když jednoho letního dne Jan Evangelista Purkyně odpočíval na louce a se zavřenýma očima vnímal světlo slunce a napadlo ho pohybovat prsty před očima, zažil halucinatorní vjem dnes známý jako Purkyněho obrazce. Tyto obrazce a barevné vjemy, které vnímáme se zavřenýma očima při blikajícím světle jsou dnes velmi detailně popsáný a známe přesné vztahy mezi frekvencí blikajícího světla a obrazcem, který daná frekvence v našem mozku vzbuzuje. Díky těmto vztahům jsme schopni nejen diagnostikovat některé mozkové poruchy, ale v našem příkladě vytvářet abstraktní animace z obrazců přímo v hlavách diváků, kteří si brýle nasadí. Naše brýle oproti podobným zařízením diagnostického, či relaxačního charakteru fungují i v asynchronním módu a tak vytvářejí nejrůznější další pocity a vjemy, které nejsou tak spolehlivě popsány.

VAROVÁNÍ: Před nasazením brýlí ZAVŘETE OČI! Brýle si NENASAZUJTE pokud trpíte EPILEPSIÍ nebo jste jakkoliv jinak náchylní na blikající světlo!

http://www.bastl-instruments.com/

cs_CZ