You.jpeg

Ema Lančaričová

Človek a jeho interakcie sú permanentne monitorované oficiálnymi objektívmi v podobe CCTV systémov či smartfónmi, ktoré sú vždy pripravené zaznamenávať. Vystavovanie sa tomuto “neviditeľnému oku” a vytváranie obsahu bežne dostupnými zariadeniami berieme ako normálnu súčasť života. Zvykli sme si nezamýšľať sa nad tým, kde zbierané dáta končia a čo sa s nimi ďalej deje. Inštalácia predstavuje objekt, ktorý má za cieľ ľudí konfrontovať a postaviť do mierne nepríjmenej situácie. Núti zamyslieť sa nad tým, kde sme sa dostali vlastnou ľahostajnosťou voči zberu informácii. Informácií, ktorých hodnota nie je vyčíslená dopredu, keďže ich hodnota rastie s objemom. TY.JPEG stelesňuje objektív, s ktorým nesúhlasil nik a zároveň všetci. Sledujte a budte sledovaní!

https://emalancaricova.com/

cs_CZ