Pavla Nikitina: Zkusila jsem na 5 minut zastavit válku

17.20 – 17.50

Sobota

Proces realizace projektu „5 minut“ a o 3D reportáží jako o novém způsobu historické fixace současnosti. Obraz války v jejích skrytých důsledcích – osudech ukrajinských veteránů a vojáků běžnému oku neviditelných ale zachycených prostřednictvím 3D skenování. “

afs.ffa.vutbr.cz/student/pavla-nikitina/

cs_CZ