Hands-on Media Art Theory

Teorie interaktivních médií

Prezentace studijního programu Teorie interaktivních médií

Struktura studijního programu Teorie interaktivních médií reflektuje probíhající konvergenci praxe a teorie nových médií. Jeho kurikulum zahrnuje několik předmětů, které poskytují studentům praktické zkušenosti s novými médii jako nástroji kreativity. Výstava ukazuje vybrané výstupy z těchto předmětů: Softwarové umění (Behind the Interface), Algoritmické umění (Math is the New Latin), Best of New Media Art (Remake Media Art History!) a Audiokultury (Aura of Audiography). Studentské práce jsou doplněny kurátorským projektem Computer Graphic Re-visited, který využívá pohlcující virtuální realitu ve službách lokální historie mediálního umění.

Dále bude představen unikátní výzkumný projekt – Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví – využívající umělé neuronové sítě pro obsahovou analýzu uměleckých videí Woodyho a Steiny Vašulkových. Projekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky (číslo projektu TL02000270).

Doprovodný program Neděle 10.00 – 12.00:
Kurátorství nových médií (sympozium)

Poděkování: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Dům umění města Brna

tim.phil.muni.cz

cs_CZ